1.sat b(2).jpg2.satin b(1).jpg3.ctm b.jpg4.monkok b.jpg5.pastor b.jpg6.bible b.jpg


 

更新聚會地點:旺角彌敦道642-646號陶德大廈3/F

時間:禮拜六 晚上 7:30

         主日    早上10:30

 

使命宣言

我們要建立一間有傳褔音使命感的教會

訓練門徒在真道上立穩根基

經歷聖靈充滿所賜的能力

過著敬虔的生活

承擔上帝在這時代的呼召

最新活動

04 十月 2015
10:30AM -
主日崇拜
10 十月 2015
07:30PM -
週六崇拜
11 十月 2015
10:30AM -
主日崇拜
17 十月 2015
07:30PM -
週六崇拜

教會行事曆

10月 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Scroll to top